Advisering

Problemen met bulkgoed oplossen door kennis van eigenschappen

Advisering, Problemen met bulkgoed oplossen door kennis van eigenschappen


Ook al is het aandeel bulkgoed in uw proces niet zo groot, of het opslagvat niet zo duur, toch kunnen problemen met bulkgoed een grote kostenpost zijn. Problemen zoals brugvorming, doorschieten of ontmenging kunnen ervoor zorgen dat u veel geld of tijd kwijt bent.

Problemen met bulkgoed

Enkele optredende problemen zijn: ongelijkmatige dosering, geen stroming (brugvorming. schachtvorming), ontmenging, schokkende silo's, doorschieten, veroudering, bederf of samenklontering. Deze problemen hebben te maken met de eigenschappen van het bulkgoed zelf (de samenhang en inwendige wrijving), de interactie met de installatie (wandwrijving, stromingspatroon) of de omgevingscondities (stilstandsduur, temperatuur, vochtigheid, etc).

Meting van eigenschappen

BSE beschikt over apparatuur om de eigenschappen van bulkgoed te meten en heeft veel ervaring met allerlei problemen die optreden bij de verwerking van bulkgoed. Daardoor kunnen we optredende problemen analyseren en een effectieve oplossing aandragen.

Aanpak

Nadat de problematiek en de invloeden in kaart zijn gebracht, eventueel stromingeigenschappen zijn gemeten, worden voorstellen gedaan voor aanpassing van de installatie.